Yhteystiedot


Ilmo Kyttälä
Puheenjohtaja
Puh. 0400-817140
forbus@forbus.fi

Muistathan

Rannanomistaja voi tehdä vesilain (1961/264) mukaan rannallaan pieniä hoito- ja kunnostustoimenpiteitä vapaasti oman harkintansa mukaan.
Pieniksi kunnostustöiksi luetaan rannalle ajelehtineen ja pohjaan laskeutuneen kasvimassan vuosittainen poisto, haitallisten kivien poisto,
vesikasvien niitto (alle 1 ha) ja poiskerääminen käsityökaluin sekä pienehkön (alle 10 m2 tai pituus alle 10 m) laiturin tekeminen
tai rannan vahvistaminen. Suurempia töitä suunniteltaessa pitää ensin kysyä lupa kunnan viranomaisilta tai ympäristökeskuksesta.
Kannattaa kuitenkin aina pyytää naapurin tai vesialueen omistajan hyväksyntä rannan kunnostustöille kirjallisena jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin.

Osakaskunnatosakaskunnat.jpg

Kaartjärvellä toimii kolme osakaskuntaa.

  1. Vojakkala
  2. Salo
  3. Räyskälä

Yhteisesti on sovittu että kunkin osakaskunnan myymillä kalastusluvilla saa kalastaa koko järven alueella. Tämä helpottaa kalastusta kun ei tarvitse miettiä aluejakoa vaan voi keskittyä kalastukseen.

Vojakkalan osakaskunnan kalastuslupia myy Riihisalo, Rautakorventie 421, 12920 TOPENO, puhelin  019 448 834 ja Urpo Vienonen, Asetarantie 33, 12920 VOJAKKALA, puhelin 044 589 8085.

Salon osakaskunnan kalastuslupia myy Riihisalo, Rautakorventie 421, 12920 TOPENO, puhelin  019 448 834.

Räyskälän osakaskunnan kalastuslupia myy Räyskälän kyläkauppa, Räyskäläntie 481, 12820 RÄYSKÄLÄ, puhelin 019 448 729.

Lisäksi valtion kalastuksenhoitomaksu pitää olla maksettuna. Lisätietoja luvista löytyy maa- ja metsätalousministerion sivuilta. Lisätietoja.

Kireitä siimoja kaikille kalastajille.