Yhteystiedot


Ilmo Kyttälä
Puheenjohtaja
Puh. 0400-817140
forbus@forbus.fi

Muistathan

Rannanomistaja voi tehdä vesilain (1961/264) mukaan rannallaan pieniä hoito- ja kunnostustoimenpiteitä vapaasti oman harkintansa mukaan.
Pieniksi kunnostustöiksi luetaan rannalle ajelehtineen ja pohjaan laskeutuneen kasvimassan vuosittainen poisto, haitallisten kivien poisto,
vesikasvien niitto (alle 1 ha) ja poiskerääminen käsityökaluin sekä pienehkön (alle 10 m2 tai pituus alle 10 m) laiturin tekeminen
tai rannan vahvistaminen. Suurempia töitä suunniteltaessa pitää ensin kysyä lupa kunnan viranomaisilta tai ympäristökeskuksesta.
Kannattaa kuitenkin aina pyytää naapurin tai vesialueen omistajan hyväksyntä rannan kunnostustöille kirjallisena jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin.

Tervetuloa Kaartjärven suojeluyhdistyksen nettisivuille

VUOSIKOKOUS 2023

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 30.7.2023 Salonkylän
talolla.

Vuoden 2024 vuosikokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

Kaartjärvi on osa kauneinta etelä-Suomalaista järvimaisemaa, Lopen kunnassa.

kaartjarvi_net_260711_045.jpg

Kaartjärven suojeluyhdistys perustettiin vuonna 1973 huolehtimaan järvemme veden laadusta ja asukkaiden viihtyvyydestä, asioista joista jokainen Kaartjärvellä kävijä voi nauttia.

Kaartjärvi on lopen kolmanneksi suurin järvi.